Preţurile de mai jos sunt preţurile de referinţă, în RON şi includ TVA (19%). 

Pentru comenzi, precum şi pentru discount-uri speciale aplicate pentru mai multe licenţe achiziţionate odată, vă rugăm să ne contactaţi (vedeţi secţiunea Contact). 

Produs

Preţ licenţă "stand-alone" (lei, cu TVA)

Preţ licenţă pentru un post de lucru în reţea
CADprofi, licenţă nelimitată (include şi actualizarea timp de un an):    
CADprofi Architectural 3300 4150
CADprofi Mechanical 3300 4150
CADprofi Electrical 3300 4150
CADprofi HVAC & Piping 3300 4150
Suita CADprofi (include toate cele 4 module) 6600 8300

Suita CADprofi cuprinde cele 4 module, instalate pe acelaşi calculator. Componentele unei suite nu pot fi instalate pe calculatoare diferite. Pentru a utiliza două module diferite (de ex. Electric şi Mecanic) pe calculatoare diferite, trebuie achiziţionate ca module separate.

CADprofi, licenţă pe 1 an (inclusiv actualizarea în această perioadă):    
CADprofi Architectural (1 an) 1650 -
CADprofi Mechanical (1 an) 1650 -
CADprofi Electrical (1 an) 1650 -
CADprofi HVAC & Piping (1 an) 1650 -
Suita CADprofi - 1 an (include toate cele 4 module, pt. 1 an) 3300 -

CADprofi, abonament anual (actualizarea programelor timp de 1 an):    
CADprofi Architectural - abonament anual 830 1030
CADprofi Mechanical - abonament anual 830 1030
CADprofi Electrical - abonament anual 830 1030
CADprofi HVAC & Piping - abonament anual 830 1030
Suita CADprofi - abonament anual (include actualizarea pentru toate cele 4 module, pt. 1 an) 1650 2060

Important: Abonamentul nu mai poate fi prelungit dacă abonamentul anterior a expirat (data limită este trecută pe certificatul de licenţă). După data respectivă, este necesară actualizarea programului (tabelul de mai jos).

CADprofi, Update (actualizarea programelor de la versiuni precedente):    
Update CADprofi Architectural 1650 2050
Update CADprofi Mechanical 1650 2050
Update CADprofi Electrical 1650 2050
Update CADprofi HVAC & Piping 1650 2050
Update Suita CADprofi (actualizarea de la suita anterioara, sau de la un modul CADprofi) 3300 4100

Upgrade (tabelul de mai jos) înseamnă trecerea de la modul la mai multe (CADprofi Suite) sau de la CP-Symbols la CADprofi.

CADprofi, Cross-upgrade:    
CADprofi Suite - Upgrade de la un modul CADprofi 3300 -
CADprofi Suite - Upgrade de la CP-Symbols Suite 3900 -
CADprofi Suite - Upgrade CP-Symbols un modul 5150 -
CADprofi un modul - Upgrade de la CP-Symbols un modul 1800 -

CP-Symbols, full commercial:    
CP-Symbols Architectural 1500 -
CP-Symbols Mechanical 1500 -
CP-Symbols Electrical 1500 -
CP-Symbols HVAC & Piping 1500 -
CP-Symbols Suite (toate modulele) 3000 -
Abonament anual CP-Symbols - actualizarea pentru un modul, pt. 1 an 750 -
Abonament anual CP-Symbols - actualizarea suitei (toate modulele), pt. 1 an 1500 -