CADprofi Electrical este o aplicaţie CAD parametrică ce facilitează realizarea proiectelor complexe de instalaţii electrice, de iluminare şi telecomunicaţii şi altele.

Modulul Electrical poate fi utilizat la proiectarea instalaţiilor complexe, cum sunt cele de alimentare, iluminare, joasă tensiune, telecomunicaţii, securitate şi antene. Software-ul conţine câteva mii de simboluri bazate pe ultimele standarde din domeniul electric, precum şi corpuri de iluminat, cutii de distribuţie şi altele. Aplicaţia oferă un mijloc facil de desenare a cablurilor şi a tuburilor de cablare. Printre caracteristicile sale cele mai uşor de utilizat sunt numerotarea automată (adresarea) a circuitelor electrice şi un editor comod de planuri şi diagrame.

Caracteristici ale modulului Electrical:

  • O bibiotecă extinsă de simboluri pentru instalaţiile electrice şi de automatizări industriale.
  • Desenarea automată a traseelor de cablu.
  • Componente electrice, comutatoare, corpuri de iluminat şi altele.
  • Numerotarea rapidă (adresare) a circuitelor electrice.
  • Produse şi echipamente de la furnizorii de top (Legrand, Cablofil, Zucchini şi alţii).