CP-Symbols reprezintă un pachet de biblioteci de simboluri, astfel:

CP-Symbols
Architectural

 Serie dedicată desenelor de arhitectură şi construcţii; cuprinde bibliotecile:

 • Architectural - Woodworks (tâmplărie): tipuri de uşi şi ferestre.
 • Architectural - Interior: mobilier general, obiecte sanitare, mobilier de bucătărie, corpuri de iluminat, plante, etc.
 • Architectural - Marks: simboluri utilizate pe desenele de clădiri, planurile topografice, săgeţi, cote de nivel, intrări, pante, etc.
 • Architectural - Safety and evacuation (planuri de evacuare): simboluri conform diferitelor standarde din domeniu.

 

CP-Symbols
Mechanical

 Serie dedicată desenelor de mecanică; cuprinde bibliotecile:

 • Mechanical - Standardized parts (bibliotecă de piese standardizate): şuruburi, piuliţe, şaibe, nituri, găuri, rulmenţi etc.
 • Mechanical - Steel shapes (profile): bare cu diferite profile de secţiune (cornier, U, T, etc.).
 • Mechanical - Marks: simboluri utilizate în proiectarea mecanică: îmbinări, suduri, rugozităţi etc.
 • Mechanical - Hydraulics and pneumatics: simboluri utilizate în schemele hidraulice şi pneumatice.

CP-Symbols
HVAC & Piping

 Serie dedicată desenelor de instalaţii de apă, gaz, climatizare; cuprinde bibliotecile:

 • HVAC - General symbols (simboluri generale): armături, conexiuni, conducte, senzori, cuple, canalizare etc.
 • HVAC - Industrial systems (sisteme industriale): armături, traductoare, controlere, pompe, schimbătoare de căldură, boilere, supape, ventilatoare şi multe altele.
 • HVAC - Radiators, objects (radiatoare, obiecte): componente pentru instalaţii de încălzire.
 • HVAC - Ventilation (ventilaţie): componente pentru instalaţii de ventilaţie şi aer condiţionat (ventilatoare, încălzitoare, schimbătoare de căldură, tubulatură).

 

CP-Symbols
Electrical

 Serie dedicată desenelor de instalaţii electrice; cuprinde bibliotecile:

 • Electrical - IEC, NFPA: simboluri conform standardelor EN 60617 şi NFPA 79 (comutatoare, dispozitive de protecţie, componente active: diode, tranzistoare, condensatoare, bobine etc.)
 • Electrical - Plan: simboluri electrice utilizate în planuri de arhitectură sau topografie, iluminat, alarme, telecomunicaţii, automatizări industriale, aparatură casnică.
 • Electrical - Scheme: componente utilizate în scheme electrice şi electronice.
 • Electrical - Lighting (iluminat): simboluri pentru scheme de circuite de iluminat (becuri etc.).

Fiecare modul mai include şi biblioteca Flowcharts and diagrams (diagrame) ce conţine simboluri generale utilizate în scheme bloc din diferite domenii (algoritmi, scheme funcţionale, reţele...).